ورود |عضويت
دوشنبه 23 فروردین ماه 1400
محصول انگور حسن آباد بیدکان -مبارکه
محصول هلو مبارکه
گیلاس

محصولات باغی :‌

انگور

ارقام محصول : عسگری – سیاه – یاقوتی

زمان کاشت : فصل زمستان

زمان برداشت :‌ اواسط تابستان تا اوایل مهرماه

سطح زیرکشت‌:‌ 592 هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 14 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌8288 تن

منطقه تمرکز تولید :‌ روستای حسن آباد بیدکان

نوع مصرف در شهرستان :‌ تازه خوری

عمده بازار مصرف :‌ سرتاسر استان اصفهان

آفات مهم این محصول :‌ آفت زنجره که زمان مبارزه با آن پس از برداشت انگور است

علت رونق این محصول در شهرستان :  آب و خاک مساعد و تجربه موجود در بین کشاورزان منطقه

موانع و مشکلات موجود :‌ خشکسالی و کاهش منابع آبی طی چندسال اخیر

 

 

 

هلو و شلیل

ارقام محصول : پیش رس – مخملی- زعفرانی- آلبرتا

زمان کاشت : فصل زمستان

زمان برداشت :‌ اواسط تابستان تا اوایل مهرماه

سطح زیرکشت‌:‌ 447 هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 20 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌8940 تن

منطقه تمرکز تولید :‌ بخش گرکن جنوبی

نوع مصرف در شهرستان :‌ تازه خوری

عمده بازار مصرف :‌ سرتاسر استان اصفهان

آفات مهم این محصول :‌ لارو میوه خوار که زمان مبارزه با آن اواخر زمستان و قبل از شل شدن بافت میوه است .

علت رونق این محصول در شهرستان :  آب و خاک مساعد و تجربه موجود در بین کشاورزان منطقه

موانع و مشکلات موجود :‌ خشکسالی و کاهش منابع آبی طی چندسال اخیر ، مشکلات حمل و نقل و نبود صنایع تبدیلی در شهرستان

 

 

گیلاس

ارقام محصول : تک دانه مشکی- آزادی سفید- قاهری

زمان کاشت : فصل زمستان

زمان برداشت :‌ خرداد ماه

سطح زیرکشت‌:‌ 64 هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 12 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌768 تن

منطقه تمرکز تولید :‌ روستای فخرآباد

نوع مصرف در شهرستان :‌ تازه خوری

عمده بازار مصرف :‌ سرتاسر استان اصفهان

آفات مهم این محصول :‌ لارو میوه خوار که زمان مبارزه با آن اواخر زمستان و قبل از شل شدن بافت میوه است .

علت رونق این محصول در شهرستان :  آب و خاک مساعد و تجربه موجود در بین کشاورزان منطقه

موانع و مشکلات موجود :‌ منابع محدود آب با کیفیت مناسب

 

 

زردآلو

ارقام محصول : عاصفی – تخم گردی- شکرپاره - سلطانی

زمان کاشت : فصل زمستان

زمان برداشت :‌ خرداد ماه

سطح زیرکشت‌:‌ 64 هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 8 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌512 تن

منطقه تمرکز تولید :‌ روستای حسن آباد قلعه بزی

نوع مصرف در شهرستان :‌ تازه خوری

عمده بازار مصرف :‌ سرتاسر استان اصفهان

آفات مهم این محصول :‌ سرشاخه خوار خانواده رزاسه که مبارزه با آن در اواخر زمستان با جمع آوری به موقع سرشاخه های حاوی لارو و سوزاندن آنها صورت می گیرد .

علت رونق این محصول در شهرستان :  آب و خاک مساعد و تجربه موجود در بین کشاورزان منطقه

موانع و مشکلات موجود :‌ مشکلات حمل ونقل و نبود صنایع تبدیلی در شهرستان

 

 

 

گردو

ارقام محصول : ایرانی

زمان کاشت : فصل زمستان

زمان برداشت :‌ شهریور ماه

سطح زیرکشت‌:‌ 33 هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 1.5 تن در هر هکتار

تولید سالانه : ‌49.5 تن

منطقه تمرکز تولید :‌ روستای حسن آباد بیدکان - طالخونچه

نوع مصرف در شهرستان :‌ خشکبار

عمده بازار مصرف :‌ سرتاسر استان اصفهان

آفات مهم این محصول :‌ پروانه فری که با تله های فرمونی بصورت همگانی در اواخر فروردین و تا اوایل اردیبهشت ماه با این آفت مبارزه میشود .

علت رونق این محصول در شهرستان :  این محصول با توجه به افزایش متوسط دمای تابستان رونقی ندارد و توصیه به افزایش کشت آن نمی شود .

موانع و مشکلات موجود :‌ تغییرات اقلیمی و گرم شدن هوای تابستان در شهرستان

انار

ارقام محصول : ملس شهرضا- نادری بادرود- رباب نیریز

زمان کاشت : فصل زمستان

زمان برداشت :‌ مهر ماه

سطح زیرکشت‌:‌ 75 هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 10 تن در هر هکتار

تولید سالانه : ‌750 تن

منطقه تمرکز تولید :‌ طالخونچه-تنگ خولنجان- تنگ اسدآباد

نوع مصرف در شهرستان :‌ تازه خوری

عمده بازار مصرف :‌ سرتاسر استان اصفهان

آفات مهم این محصول :‌ کرم گلوگاه که با رعایت بهداشت باغ بصورت همگانی و جمع آوری و حذف شاخه ها و میوه های آلوده با این آفت مبارزه میشود .

علت رونق این محصول در شهرستان :  کاهش منابع آبی و بالتبع تبدیل اراضی زراعی به باغات انار  (چون انار میوه ای است مقاوم به کم آبی )

موانع و مشکلات موجود :‌ سرمازدگی زمستانه و آفات

زیتون

ارقام محصول : زرد- کرونائیکی

زمان کاشت : فصل زمستان

زمان برداشت :

سطح زیرکشت‌:‌ 20 هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 0.6 تن در هر هکتار

تولید سالانه : ‌12 تن

منطقه تمرکز تولید :‌ دهسرخ

نوع مصرف در شهرستان :‌ کنسروی

عمده بازار مصرف :‌ سرتاسر استان اصفهان

آفات مهم این محصول :‌ آفت پسیل که مبارزه با حذف پاجوشها و همچنین استفاده از روغن ولک بصورت محلول پاشی با غلظت 2 درصد در اول اسفند ماه شروع می شود .

علت رونق این محصول در شهرستان :  بومی منطقه نیست و رونقی ندارد.

موانع و مشکلات موجود :‌ به دلیل نیازهای اقلیمی بومی منطقه نمی باشد .

به

ارقام محصول : اصفهان

زمان کاشت : فصل زمستان

زمان برداشت :‌ مهرماه

سطح زیرکشت‌:‌ 41 هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 12 تن در هر هکتار

تولید سالانه : ‌492 تن

منطقه تمرکز تولید :‌ گرکن جنوبی - طالخونچه

نوع مصرف در شهرستان :‌ تازه خوری

عمده بازار مصرف :‌ سرتاسر استان اصفهان

آفات مهم این محصول :‌ آفت سوسک پولن خوار که با جمع آوری و نیز سموم سیستمیک در اواخر زمستان با این آفت مبارزه می شود .

علت رونق این محصول در شهرستان :  آب و خاک مساعد با این محصول و تجربه کشاورزان منطقه

موانع و مشکلات موجود :‌ بازگشت سرمایه گذاری در احداث و بهره وری از باغات به در شهرستان مبارکه طولانی و به زمان بسیار مدیدی نیاز دارد که گاها باغداران از توسعه و یا ادامه تولید این محصول صرفنظر می کند .

زعفران

ارقام محصول : زعفران

زمان کاشت : شهریور ماه

زمان برداشت :‌ آبان ماه

سطح زیرکشت‌:‌ 17 هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 2 کیلوگرم در هر هکتار

تولید سالانه : 34 کیلوگرم

منطقه تمرکز تولید :‌ مبارکه - طالخونچه

نوع مصرف در شهرستان :‌ چاشنی غذا - دارویی

عمده بازار مصرف :‌ سرتاسر استان اصفهان

آفات مهم این محصول :‌ آفت سوسک پولن خوار که با جمع آوری و نیز سموم سیستمیک در اواخر زمستان با این آفت مبارزه می شود .

علت رونق این محصول در شهرستان :  آب و خاک مساعد و اقلیم مناسب با این محصول و با توجه به اینکه زعفران گیاهی است مقاوم به شوری و کم آبی در این چند سال اخیر که با محدودیت منابع آبی در شهرستان مواجهیم کشاورزان به کشت این محصول روی آورده اند .

موانع و مشکلات موجود :‌ هزینه بالای تولید – نیروی کارگری پاره وقت و زیاد لازم است

زیره سبز

ارقام محصول : زیره سبز

زمان کاشت : آذر ماه

زمان برداشت :‌ اردیبهشت ماه

سطح زیرکشت‌:‌ 200 هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 500 کیلوگرم در هر هکتار

تولید سالانه : 100 تن

منطقه تمرکز تولید :‌ طالخونچه

نوع مصرف در شهرستان :‌ چاشنی غذا – دارویی- شیرینی پزی

عمده بازار مصرف :‌ سرتاسر استان اصفهان

آفات مهم این محصول :‌ مینوز توتا ،‌مگس سفید ،‌مینوز امضایی ،‌هلیوتیس که بصورت بیولوژیک با این آفات مبارزه می شود .

علت رونق این محصول در شهرستان :  آب و خاک مساعد و اقلیم مناسب

موانع و مشکلات موجود :‌ کشت زیره نیمه دیم است و بسیار وابسته به بارندگی و پراکنش مناسب آن می باشد که در صورت عدم بارندگی مناسب با کاهش و یا اتلاف محصول مواجه می شویم .

محصولات متفرقه باغی

شامل آلو ،‌آلوچه ،‌آلبالو،‌خرمالو ،‌گلابی و پسته

سطح زیرکشت‌:‌ 27 هکتار

متوسط عملکرد در واحد سطح :‌ 8 تن در هر هکتار

تولید سالانه :‌216 تن

منطقه تمرکز تولید :‌ بصورت پراکنده در سطح شهرستان

نوع مصرف در شهرستان :‌ تازه خوری

عمده بازار مصرف :‌ سرتاسر استان اصفهان

  كاربران بر خط
عضويت عضويت:
Latest New User آخرين: morinovi.69@gmail.com
New Today ورودي امروز: 0
New Yesterday ورودي ديروز: 1
Overall Users در مجموع : 461

كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 113
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 113

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1615298
Visitors بازديد هاي امروز: 420
Visitors بازديد هاي ديروز: 932

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1400/01/23 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا